Skip to main content

Hvad kan vi hjælpe med

Opstart af ny gruppe:

hvad- hvorfor- for hvem

Det er vigtigt at man har gjort sig tanker om sin gruppe. Hvad handler gruppen om, hvilket tilbud har gruppen og hvem henvender gruppen sig til.

Vi kan stille computer, kopi/ printer til rådighed, samt sparring med en af vores ansatte. 

Som gruppe eller forening kan vi hjælpe jer med at gøre opmærksomme på jer, igennem vores hjemmeside og på facebook.