Skip to main content

Gældsrådgivning

Vidste du, at du kan få økonomisk rådgivning i frivilligcentret Græsted?

Vores erfarne frivillige rådgivere kan bl.a. hjælpe dig med at:

  • Forstå og overskue din økonomi.
  • Lægge et budget og en plan for fremtiden.
  • Lave en plan for afvikling af eventuel gæld. 
  • Og meget andet

Hvad skal jeg have med til hvad.

Enkeltydelse:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Skema fra ydelsescenteret eller adgang via Borger.dk med MIT-ID, bevis for indkomst, lejekontrakt, dokumentation for el, varme, vand, mulighed for lån fra bank, mulighed for afdragsordning fra f.eks. behandler (tandlæge e.l.), bankudskrift sidste 3 mdr. kontobevægelser, totaloversigt fra bank,  ved medicinbevilling – årsoversigt fra apotek.

Opslag i SKAT: MIT- ID

Boligsikring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MIT-ID, bevis for indkomst (udbetalingsmeddelelse fra kommunen), kopi af lejekontrakt – 6 sider. Adgang via Borger.dk

Budget:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MIT-ID, 6 mdr konto udtog, alle udgiftbilag -( husleje, vand, varme, el, gæld, forsikringer, telefonregning, internet mm.) sidste 3 mdr lønseddeler.

Ungdomslivets økonomi.

Den 30. september afholdte Forbrugerrådet Tænk og TrygFondens et webinar om vores nye undersøgelse ’Ungdomslivets økonomiske balance’. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, eller hvis du ønsker at se eller gense oplæggene, finder du her et link til en optagelse af webinaret.

 


Kirsten

Gældsrådgiver

Kirsten

Gældsrådgiver

Lone

Gældsrådgiver

Steen

Gældsrådgiver

Per

Gældsrådgiver

Poul

Gældsråder