Skip to main content

Privatlivspolitik

Frivilligcentrets retningslinjer for registrering og behandling af data (privatlivspolitik)

  1. Der registreres kun oplysninger, som er nødvendige for centrets drift.
  2. Oplysningerne videregives ikke til andre foreninger og virksomheder, hverken gratis eller mod vederlag.
  3. Centeret sikrer sig, at de foreninger og virksomheder m.fl. (databehandlere), der behandler centeretsdata i forbindelse med centrets drift, overholder lovgivningen og datatilsynets forskrifter, samt centerets interne retningslinjer for databehandling

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger:

  • ret til at blive oplyst om behandlingen af data,
  • ret til indsigt i egne personoplysninger,
  • ret til berigtigelse,
  • ret til sletning,
  • ret til begrænsning af behandling,
  • ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format), og ret til indsigelse.
  • ret til at tilbagekalde samtykke til registrering og behandling. Samtykke til registrering m.v. anses for at være afgivet ved indmeldelse i foreningen og/eller ved tilmelding til et af foreningens/frivilligcentrets arrangementer.

Vil en registreret anvende ovennævnte rettigheder, herunder gøre indsigelse mod centrets registrering og behandling af oplysninger, henvender vedkommende sig til centerets reception. Herefter skal centeret hurtigst muligt afgøre anmodningen. Imødekommes indsigelsen ikke, vil afgørelsen indeholde oplysninger om mulighed for at klage over denne. Kontaktoplysninger findes på www.frivilligcenter-graested.dk.