Skip to main content

Tidligere projekter

Dronningernes Nordsjælland

Dronningernes Nordsjælland er et samarbejde mellem frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs, Helsingør og Helsinge. Sammen tilbyder vi kvinder i Nordsjælland at blive en del af et fællesskab omkring aktiviteter med fokus på kultur og natur.

Om Dronningernes Nordsjælland - kultur, natur og fællesskab

Dronningernes Nordsjælland er et samarbejde mellem frivilligcentrene i Græsted, Halsnæs, Helsingør og Helsinge, der vil tilbyde kvinder i Nordsjælland at blive en del af et fællesskab omkring aktiviteter med fokus på kultur og natur.

Med Dronningernes Nordsjælland ønsker vi at styrke sammenhold, kendskab og venskab på tværs af kommunegrænser i Nordsjælland samtidig med, at deltagerne udfordres kulturelt og sammen kommer ud og oplever den fantastiske nordsjællandske natur.

Målgruppe
Projektet "Dronningernes Nordsjælland" henvender sig til kvinder i alle aldre og har fokus på at mindske og forebygge ensomhed eksempelvis ved at inkludere kvinder, der har mistet deres pårørende, er tilflyttere eller har meget få relationer i deres liv. Netværket vil fungere som en trædesten ind i først dette sociale fællesskab og efterfølgende videre ind i interessefællesskaber samt lokale aktiviteter og bygge bro til det lokale foreningsliv.

2021: Torsdagsgåtur med tema

Hver dag sin specialitet!

Begreber som Tirsdagskage og Onsdagssnegl er allerede introduceret og alment kendt ude i det ganske danske land. I Frivilligcenter Græsted er vi også med. 

Torsdagsgåtur med Tema

Vi havde 5 skønne torsdage, hvor vi inviteret på en gåtur sammen med en tema-vært og en gå-vært fra Gribskov går sammen. Turene blev i afslappet tempo, hvor alle kunne være med. Tema-værten fortalte undervejs om sit område, sin passion og sin erfaring, og der var plads til at få stillet sin nysgerrighed og få en god dialog. 

2021: Fædre gruppe

Har du brug for mere overskud og sundhed? Så har vi et gratis tilbud til dig. 

Frivilligcenter Græsted og firmaet MindSocial afholder et træningsforløb som henvender sig primært til fædre med dele børn. 

MindSocial arbejder med træning af hjernen. Funktionel hjernetræning er hvad der svarer til fitness for kroppen. Hvis du ikke har overskud i hjernen, kan det være svært at have overskud i hverdagen, og ændre på vaner. Vi hjælper dig med at finde energi og troen, så du atter får mental overskud bl.a. ved hjernetræning.

Ditte fra MindSocial holder sammen med Frivilligcentret Græsted et sjovt og underholdende træningsforløb, hvor du bliver klogere på, hvad du selv kan gøre for at få gode vaner ind i hverdagen og på den måde blive en god rollemodel for dine børn. 

Tilmelding nødvendig.

Vil du vide mere så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 4839 4930, og spørg efter Tina eller Christina.

2019-2021: Projekt Palles Venner

Projektet handler om at forebygge ufrivillig social isolation hos borgere i alderen 65+.
Der er et særligt fokus på at etablere kontakt til mænd samt på at inspirere og følge mænd ind i relevante interessefællesskaber. I projektet udvikles et inspirationskatalog til brug for projektpartnere. Projektet har særligt fokus på at udvikle måder, hvorpå opsporingssamarbejde kan foregå. Dette sker i samarbejde med stærke lokale partnere så som Folkekirken samt Gribskov Kommune lige som der er fokus på nye potentielle partnere igennem hele projektforløbet. Ligeledes har projektet fokus på at støtte op om opstart af relevante aktiviteter af interesse for mænd (dette sker på baggrund af målgruppens egne ønsker). Brobygning imellem målgruppe – de som har kontakt med målgruppen (særligt professionelle, som møder målgruppen igennem deres arbejde, men også pårørende og netværk) – samt relevante aktiviteter er et nøgleord for projekt Palles Venner. Covid-19 har i 2020-2021 inspireret til afstandsvenlige fællesskaber. Af disse kan nævnes: Takeaway-ordning (som erstatning for spisefællesskaber) samt telefonvenneordning (som akut erstatning for fysisk samvær generelt). Støttet af Sundhedsstyrelsen.

2019-2020: Projekt Følgevenner

Forebyggelse af ufrivillig isolation blandt mænd i alderen 50-70 år gennem etablering af inspirations-/følgeskabsordning samt etablering af samarbejde med relevante lokale partnere om at inspirere målgruppen til at deltage i aktiviteter i regi af Frivilligcenter Græsted. Særligt fokus på spisefællesskabet Fælles Fredag samt på potentialet for Peer (det forhold, at målgruppen selv deltager som frivillige med ansvar i forbindelse med afholdelse af aktiviteter. Af aktiviteter opstået ud af dette projekt kan nævnes Mændenes Frokoststue i Gilleleje Gamle Posthus. Støtte fra Socialstyrelsen (PUF-midler)

2018-2019: Pårørendeundervisning af pårørende til demente mennesker, Temadage samt 2 x Candlelight Dinner

Fælleskommunal pulje ansøgt i samarbejde med Hillerød FC. Opnået støtte i 1 år.

2017-2019: Projekt Demensvenligt Nordsjælland

Videreudvikling af aktiviteter som blev startet og afprøvet i forbindelse med Grib Dagen projektet samt støtte til tværkommunalt fokus på demens og pårørendeudfordringer i hele Nordsjælland. Støtte i 2 år fra Socialstyrelsen.

2017-2022: 5 x Candlelight Dinner

Videreudvikling samt drift af netværk, fællesskab for mennesker med demens og deres pårørende og venner. Med god mad og sang på Græsted Kro. Støtte fra §18 midler.

2017-2018: Projekt Fælles Fredag

Etablering og drift af et spisefællesskab med peer- fokus (for og med målgruppen). Formålet er at øge ensomme borgeres livskvalitet igennem samvær om det gode måltid. Deltagerne i spisefællesskabet Fælles Fredag har mulighed for selv at bidrage gennem et frivilligt engagement ved afholdelse af fællesspisningen. Opnået støtte i 1 år fra Værdighedspuljen, Gribskov Kommune.

2016-2020: Skolens Venner

Tekst på vej

Støttet af Tryg Fonden i 4 år.

2016-2017: Projekt Et aktivt liv med demens

Frivilligcenteret samarbejdede tæt med Gribskov Kommune om konceptudvikling og fundraising til dette projekt, og Gribskov kommune blev projektejer. Projekt Grib Dagen og Projekt Et aktivt liv med demens samarbejdede om selve aktiviteterne i forbindelse med Holbohave Dagcenters etablering og frivilliginvolvering. På baggrund af denne indsats har Gribskov Kommune opnået støtte 1 år fra Socialstyrelsen.

2014-2017: Projekt Grib Dagen

Projektet handlede om at skabe netværk og aktiviteter for pårørende til mennesker med demens og for deres demente pårørende
Det var et tosidet projekt med fokus på a) Udvikling og facilitering af evidensbaserede, relevante aktiviteter for målgruppen (pårørende) samt b) Udvikling og afprøvning af samarbejde med relevante partnere på tværs af kommune og civilsamfund. Af aktiviteter for og med målgruppen kan nævnes: opstart af pårørende grupper, spisefællesskab, videnudveksling, temadage blandt andet i samarbejde med Gribskov Kommune samt i samarbejde med Alzheimerforeningen, kampagner med særligt fokus på aftabuisering af demens, samarbejde med Gribskov Kommune om opstart af dagcentret Holbohave, initiativtager og facilitator til samskabelsesfora på demensområdet: Årligt nytårstaffel for målgruppe, frivillige, politikere, fagprofessionelle fra kommune og erhvervsliv samt – ikke mindst de pårørende selv. Deltagelse i PR-event som Ældremesse, Kulturnætter, Torvedage, med mere. Socialstyrelsen: Støtte i 3 år.

Derudover har aktiviteten Candlelight Dinner modtaget en pris i 2016: Rågeleje Sommertorvs social/kulturpris.