Selvhjælpsgrupperne

Normalt har vi 12- 14 igangværende Selvhjælps- og Netværksgrupper i Frivilligcenter Græsted. Selvhjælpsgrupperne ledes af 1-2 frivillige gruppeledere/tovholdere, der er uddannet til at står for en Selvhjælpsgruppe, og løbende deltager i supervision. 
 
Nogle af Selvhjælpsgrupperne kører kontinuerligt med løbende optag af nye deltagere. Andre grupper løber en fast aftalt periode f.eks. 8 gange. 
Derfor startes der løbende nye Selvhjælpsgrupper op. En gruppe består oftes af 4-10 personer. Ved behov oprettes der venteliste. 

Nye grupper kan oprettes efter behov fra lokale, samarbejdspartnere eller andre. 

Deltagerne kommer fra alle lokalområder i Gribskov kommune. 

En Netværksgruppe er en Selvhjælpsgruppe, der har haft et forløb i Selvhjælps-regi, og efterfølgende fortsætter som en selvstyrende gruppe enten i Frivilligcenter Græsted eller i privat regi. 
 
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe eller har spørgsmål om en gruppe, kan du kontakte Gudrun Qvist i Frivilligcenteret tlf. 4839 4930.  

Selvhjælps grupper 2021/2022

 

 

Samtalegrupper i Frivilligcenter Græsted 

Start: August 2021

Ledige pladser.

Har du lyst til at være med? Så -Tilmeld dig nu:

 • Styrk dine ressourcer / Mindfulness Gruppe
  (Hver anden fredag kl 11.00 -13.30)
 • Find din indre ro / Meditations Gruppe
 (Hver anden torsdag kl. 17-19)
 • Sorg- og krise Gruppe
 (Hver anden onsdag kl. 10-12)
 • Gruppe for Pårørende til Demente i Gilleleje
 (Hver anden torsdag kl. 10-12)
 • Gruppe for mennesker med kroniske smerter
 (Hver anden uge. Tidspunkt endnu ikke fastlagt)
 • Mande Gruppe ”Kom videre mand”
 (Hver anden tirsdag kl. 17-19)
I gruppen kan du få nyt netværk, ny viden, inspiration og mere overskud. Deltagelse er gratis
Kom og vær med i et fællesskab med ligestillede.
I udveksler erfaringer, støtter og hjælper hinanden
Grupperne ledes af 1 -2 uddannede fagpersoner.
Arrangør: Selvhjælp / Netværk Græsted
Lyder det som noget for dig, så kontakt:
Telefon 48 39 49 30. Spørg efter Gudrun Qvist
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Selvhjælps grupper 2020 / 2021

Her kan du se hvilke grupper vi har koncept for og hvem der er tovholder for gruppen:

Gruppe for pårørende til demente mennesker:

 • Pårørende til demente Græsted gruppe (Karen Raff, Helle Gregersen)
 • Pårørende til demente Helsinge gruppe (Birgit Serup)
 • Pårørende til demente Gilleleje gruppe (Inger Kleffel, Karin Nielsen)

Ved henvendelse om deltagelse i en Pårørendegruppe søges den pårørende indplaceret i den gruppe, der passer bedst geografisk. I gruppen deler man sine erfaringer, glæder og bekymringer. Der er mulighed for i gruppen at få besøg af en Demenskonsulent fra Gribskov kommune.

 

Stress / Mindfulness-gruppe (Lis Sommer)

Gruppen er primært rettet mod mennesker med stress problematikker. I gruppen er der tid til samtale og til diverse mindfulness øvelser for ro og afklaring.

 

Styrk dine ressourcer / Mindfulness-gruppe (Lis Sommer)

Gruppen er for mennesker, der ønsker at styrke og udvikle deres menneskelige potentiale og undersøge mulighederne for at gå nye veje i livet. Der er derudover tid til diverse mindfulness øvelser for ro og afklaring.

 

Det gode liv gruppe (Tinna Tuborg)

Gruppen er en samtalegruppe med diverse væsentlige emner, som deltagerne er optaget af i deres liv. Der er fokus på at se på de udfordringer, man møder på livets vej, lære nye veje at gå og få udviklet et hverdagsliv med større livsglæde og tilfredshed.

 

Sorg og krise-gruppe (Gitte Ernst)

Gruppen er for mennesker, der er i sorg efter et tab, - oftest er der tale om en sorg/krisereaktion efter et dødsfald i familien eller i vennekredsen. I gruppen taler man om sine tab, om ens aktuelle situation og følelser - og på sigt - hvordan livet kan formes fremadrettet.

 

Livsmods gruppe (Stella Davidsen, Gudrun Qvist)

Gruppen er en samtalegruppe med diverse væsentlige emner, som deltagerne ønsker at arbejde med for at søge at overvinde de forhindringer for livsudfoldelse, der presser sig på. Der er fokus på at udvikle strategier for at få større modstandskraft og finde og afprøve nye vinkler for at opnå mere livsmod og livsglæde.

 

Find din indre ro / Meditations gruppe (Lis Sommer)

Gruppen er en samtalegruppe med plads til en løbende udveksling af, hvad der rører sig i hverdagen for den enkelte. Derudover er der afsat tid til en kortere meditation.

 

Fibromyalgi gr (Birthe Frederiksen)

Gruppen er for mennesker med fibromyalgi. I gruppen deler man sine erfaringer og beskæftiger sig med de gener og vanskeligheder, der er forbundet med at have fibromyalgi.

 

Depressions gr (Lis Silkeborg)

Gruppen er for mennesker med depression. I gruppen deler man sine erfaringer og oplevelser fra en hverdag med depression. Her taler man med hinanden om, hvordan man bedst muligt kan håndtere sin hverdag.

 

Mande gr (AllanJohansen)

Gruppen er for otte mænd og kører over otte uger efter et skemalagt program. Gruppen har som mål, at man får inspiration, ny brugbar viden, større åbenhed, styrke og handlekraft.

 

Unge gruppe (Lisbet Østensgaard, Erik Støvring).

Gruppen er designet til unge af begge køn i alderen 15-18 år. I gruppen kan man tale med de andre unge i gruppen om det, der er svært i livet lige nu mm. Her ses på, hvordan man kan tackle sit liv i familien, med kammerater og i et uddannelsesforløb.

 

Kronisk syge gruppe (Birgit Anni Pedersen)

Gruppen er for mennesker, der lider af kroniske smerter. I gruppen kan man dele sine erfaringer og beskæftige sig med, hvordan man håndterer de gener og vanskeligheder, der er forbundet med at være kronisk syg.

 

Amputations gruppe (Peter Sajith Morlan)

Gruppen er for mennesker, der er amputerede. I gruppen kan man dele sine erfaringer og beskæftige sig med, hvordan man håndterer de gener og vanskeligheder, der er forbundet med at være amputeret

Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted
Græsted Stationsvej 8B, 3230 Græsted
Tlf. 4839 4930 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontortid: Mandag - Torsdag 09.00 - 14.00   •   Fredag 09.00 - 12.00
CVR: 25814967     EAN: 5798008161476